345 views

Arayışlar, Arada Kalışlar

Bilmiyorum, belki de bunları başımıza saran ne rastlantıdır ne de mucizevi bir kuşun cıvıltısıdır; aksine çok eski yüzyıllardan gelen alışkanlıklar, çoktan ölüp gitmiş kadınlardan kalan kölelik ruhudur bu esnada içimizde fısıldayan; hem de bizim olmayan bir dilde, ancak bir düşteyken, sırtımızdan bir ürperti geçtiğinde, sinirlerimiz titrediğinde anlayabildiğimiz bir dilde. (Andreas-Salomé 4)

Lou ile tanışmam bu incecik kitapla oldu yıllar öncesinde. İsmi dikkatimi çekti, Arayışlar. Orijinal ismi “Eine Ausschweifung” daha çok sefahat, çapkınlık gibi çevrilse de Türkçede kitabın içeriğiyle de ipucu veren bir başlıkla yayınlanmış.

Kitap genel olarak bir kadının kendini gerçekleştirmesi için aldığı kararlarla yürüyor. Bir ilişkide kalmak mı gitmek mi ya da bir sanatçı olarak kararlarını çevresindeki insanlara göre mi yoksa ona yaşama sevinci veren sanatına göre mi şekillendirmeli; bunların arasında kaldığı durumlar ve sorgulamaları okuyoruz. Bu basit sorgulamaların arasında yüzyılların dayattığı kadın rollerinden sıyrılma derdiyle geçmişi ve geleceği arasında bir köprü kurmaya çalışıyor anlatıcı.

Herhangi bir toplumda kadın olarak dünyaya gelip bu algı ile büyümek aslında bambaşka zincirleri de getirdi yüzyıllar boyu. Zincir çünkü hem ağır hem de kopması oldukça zor kurallar, roller, anlamlar yüklendi attığımız her bir adıma. Bu kitap tam da “ruhumun en derinlerinde, son noktasına kadar gerilmiş ve kasılmış olan bir şeyler, sanki ruhuma girmiş olan bir kramp”ı (Andreas-Salomé 61) çözümleyip bu sorgulamalar içerisinde insana bir yol sunuyor.

Andreas-Salomé, Lou. Arayışlar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım Eylül, 2016, İstanbul.